Προστασία δεδομένων

Λαμβάνουμε πολύ σοβαρά υπόψη την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. Διαχειριζόμαστε τα προσωπικά σας δεδομένα εμπιστευτικά και σύμφωνα με τους προβλεπόμενους νομοθετικούς κανονισμούς προστασίας δεδομένων, καθώς και με αυτήν την πολιτική απορρήτου. Σε αυτήν την πολιτική στοχεύουμε να σας ενημερώσουμε σχετικά με ποια από τα δεδομένα σας επεξεργαζόμαστε για ποιους σκοπούς όταν επισκέπτεστε τον ιστότοπό μας. Προσωπικά δεδομένα είναι οποιαδήποτε και όλες οι πληροφορίες που ανήκουν σε αναγνωρισμένο ή αναγνωρίσιμο φυσικό πρόσωπο. Αυτό το άτομο αναφέρεται από το νόμο (στον GDPR) ως το υποκείμενο των δεδομένων.

A: Υπεύθυνος φορέας

Vendana GmbH, Engelsstraße 6, 42283 Wuppertal, Γερμανία είναι η οντότητα που είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας (στο εξής: ‘Vendana’, «εμάς» ή «εμείς»).

B: Επαφές σχετικά με την προστασία δεδομένων

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις σχετικά με την προστασία δεδομένων, επικοινωνήστε μαζί μας ανά πάσα στιγμή στην ακόλουθη διεύθυνση email: datenschutz@prive.eu. Επιπλέον, μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας στην προαναφερθείσα επαγγελματική διεύθυνση για τυχόν αιτήματα προστασίας δεδομένων.

Γ: Τύποι δεδομένων

Επεξεργαζόμαστε τις ακόλουθες κατηγορίες δεδομένων:

Κύρια δεδομένα

Αυτά είναι δεδομένα που επεξεργαζόμαστε όταν επικοινωνείτε μαζί μας. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει το όνομά σας, τη διεύθυνσή σας και άλλα δεδομένα που μας παρέχετε.

Δεδομένα που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία

Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ο αριθμός τηλεφώνου και ο αριθμός κινητού τηλεφώνου σας, εάν μας τα παρέχετε.

Τεχνικά δεδομένα

Αυτά είναι δεδομένα που διαβιβάζονται σε εμάς όταν χρησιμοποιείτε τους ιστότοπούς μας. Αυτό περιλαμβάνει, για παράδειγμα, πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα περιήγησης στο Διαδίκτυο που χρησιμοποιείτε, το λειτουργικό σύστημα του υπολογιστή σας και την ώρα προβολής της σελίδας σας. Οι διευθύνσεις IP δεν αποθηκεύονται από εμάς και χρησιμοποιούνται μόνο από αρχεία καταγραφής διακομιστή και κεφαλίδες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την αποφυγή ανεπιθύμητων μηνυμάτων.

Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου και δεν προκαλούν καμία βλάβη στη συσκευή σας. Αποθηκεύονται στη συσκευή σας είτε προσωρινά για τη διάρκεια μιας περιόδου σύνδεσης (cookies συνεδρίας) είτε μόνιμα (μόνιμα cookies). Τα cookies συνεδρίας διαγράφονται αυτόματα μετά την επίσκεψή σας. Τα μόνιμα cookies παραμένουν αποθηκευμένα στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε εσείς ή το πρόγραμμα περιήγησής σας να τα διαγράψει αυτόματα. Μπορείτε να διαμορφώσετε το πρόγραμμα περιήγησής σας έτσι ώστε να ενημερώνεστε αν συμπεριλαμβάνονται cookies. Μπορείτε να επιτρέψετε τα cookies μόνο για μεμονωμένες περιπτώσεις, να αποκλείσετε την αποδοχή cookies σε ορισμένες περιπτώσεις ή γενικά και να ενεργοποιήσετε την αυτόματη διαγραφή των cookies κατά το κλείσιμο του προγράμματος περιήγησης. Η απενεργοποίηση των cookies ενδέχεται να περιορίσει τη λειτουργικότητα του παρόντος ιστότοπου. Για λεπτομέρειες, ανατρέξτε στο E: Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων παρακάτω.

Δ: Νομική βάση στην οποία στηρίζεται η επεξεργασία των δεδομένων

  • Άρθρο Παράγραφος 6 1 ρήτρα 1 (α) του DSGVO για την επεξεργασία δεδομένων που βασίζεται στη συγκατάθεσή σας.
  • Άρθρο Παράγραφος 6 1 ρήτρα 1 (β) του DSGVO για την επεξεργασία δεδομένων με σκοπό την εκπλήρωση των συμβάσεων που έχουν

συναφθεί μαζί σας και σε περίπτωση επικοινωνίας από εσάς, για την εφαρμογή, κατά περίπτωση, των προσυμβατικών μέτρων που πραγματοποιήθηκαν κατόπιν αιτήματός σας.

  • Άρθρο Παράγραφος 6 1 ρήτρα 1 (γ) του DSGVO για την επεξεργασία δεδομένων που είναι απαραίτητη για την εκπλήρωση μιας νομικής υποχρέωσης στην οποία υπόκεινται, π.χ. στην περίπτωση υποχρεώσεων αποθήκευσης δεδομένων λόγω εμπορικών και φορολογικών κανονισμών.
  • Άρθρο Παράγραφος 6 1 ρήτρα 1 (στ) του DSGVO για την επεξεργασία δεδομένων που είναι απαραίτητη για την προστασία των έννομων συμφερόντων μας, εκτός εάν υπερισχύουν τα δικά σας συμφέροντα ή θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες, που απαιτούν την προστασία των προσωπικών σας δεδομένων. 
  • 26 του BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) [Ομοσπονδιακός Νόμος για την Προστασία Δεδομένων] για την επεξεργασία δεδομένων που είναι απαραίτητη για αποφάσεις σχετικά με τη σύναψη εργασιακής σχέσης ή, μετά τη σύναψη της εργασιακής σχέσης, για τη συνέχιση ή τη λήξη της.

E: Σκοποί επεξεργασίας των δεδομένων

1.   Έρευνες και προσυμβατικές δραστηριότητες

Εάν επικοινωνήσετε μαζί μας μέσω του ιστότοπού μας και σχετικά μας παρέχετε κύρια δεδομένα ή δεδομένα που χρησιμοποιούνται για επικοινωνία (ανατρέξτε στο C: Τύποι των παραπάνω δεδομένων), θα επεξεργαστούμε αυτά τα δεδομένα μόνο για να απαντήσουμε στο ερώτημά σας.

Τα εισερχόμενα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αποθηκεύονται σε έναν διακομιστή ιστού στη Γερμανία που νοικιάσαμε εμείς και διατίθενται σε όλα τα μέλη της ομάδας εξυπηρέτησης πελατών μας μέσω ενός κεντρικού εισερχομένου email.

Όλα τα προσωπικά δεδομένα που περιέχονται στο email θα

χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία του περιγραφόμενου αιτήματός σας και, εάν το επιθυμείτε, για να επικοινωνήσουμε μαζί σας για την επεξεργασία του αιτήματός σας

Δεν σκοπεύουμε να μεταφερθούν ή να συγχωνευθούν τα δεδομένα σας με άλλες πηγές και δεν θα διαβιβαστούν χωρίς τη συγκατάθεσή σας.

Στο πλαίσιο της επεξεργασίας του αιτήματός σας, εάν γίνει συγκεκριμένη ερώτηση σε σχέση με μια υπηρεσία που προσφέρουμε, τα σχετικά δεδομένα σας από το email θα αποθηκευτούν επίσης σε μια βάση δεδομένων πελατών, στην οποία έχει πρόσβαση το προσωπικό εξυπηρέτησης πελατών μας. Τα σχετικά δεδομένα περιέχουν συνήθως το όνομά σας, την εταιρεία σας, τουλάχιστον μία επιλογή επικοινωνίας (τηλέφωνο, email ή φαξ), καθώς και τη διεύθυνσή σας (απαιτείται όταν αποστέλλουμε σύμβαση).

Μόλις το email ληφθεί και υποβληθεί σε επεξεργασία, αποθηκεύεται μέσω μιας διαδικασίας αρχειοθέτησης email μόνο για ανάγνωση.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο. 6 παράγραφος 1 ρήτρα 1 στοιχεία α) και γ) του DSGVO.

2.   Αιτήσεις πρόσληψης

Σας προσφέρουμε τη δυνατότητα να υποβάλετε αιτήσεις εργασίας σε εμάς (π.χ. μέσω email, ταχυδρομείου ή ηλεκτρονικής αίτησης). Όσον αφορά αυτό, επεξεργαζόμαστε κύρια δεδομένα και δεδομένα επικοινωνίας, καθώς και κάθε άλλο στοιχείο που μας παρέχετε στο πλαίσιο της αίτησής σας, με σκοπό τη διεκπεραίωση της διαδικασίας αίτησης.

Εάν η αίτησή σας για απασχόληση είναι επιτυχής, θα συνεχίσουμε να επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας για τους σκοπούς της εκτέλεσης της εργασιακής σχέσης.

Η νομική βάση για αυτές τις εργασίες επεξεργασίας δεδομένων είναι το άρθρο. 6 παράγραφος 1 ρήτρα 1 (γ) του DSGVO και § 26 του BDSG.

3.   Τεχνικά δεδομένα

Επεξεργαζόμαστε τεχνικά δεδομένα προκειμένου να παρέχουμε και να λειτουργούμε τους ιστότοπούς μας χωρίς σφάλματα. Χρησιμοποιούμε επίσης αυτά τα δεδομένα για τη βελτιστοποίηση των ιστοσελίδων μας. Για το σκοπό αυτό, ενδέχεται επίσης να συμπεριλάβουμε cookies που απαιτούνται για τεχνικούς σκοπούς.

Η νομική βάση για αυτήν την επεξεργασία δεδομένων είναι το άρθρο. 6 παράγραφος 1 ρήτρα 1 (στ) DSGVO, επειδή είναι προς το έννομο συμφέρον μας να σας προσφέρουμε ιστοσελίδες χωρίς σφάλματα, με καλή λειτουργία και τεχνικά βελτιστοποιημένες.

4.   Συνομιλία - tawk.to

Ως εναλλακτική μέθοδος επικοινωνίας αντί του email, της φόρμας επικοινωνίας και του τηλεφώνου μας, παρέχουμε την υπηρεσία συνομιλίας που διαχειρίζεται ο πάροχος tawk.to Inc. από τις ΗΠΑ.

Στις διαδικασίες back end του παρόχου, κατά τη διάρκεια της συνεδρίας, οι σύμβουλοι πελατών μπορούν να παρακολουθούν ποιες σελίδες βλέπει ο επισκέπτης και από ποια χώρα. Επιπλέον, εμφανίζεται η διεύθυνση IP και μπορεί να προσδιοριστεί κατά προσέγγιση η τοποθεσία του επισκέπτη. Το ιστορικό συνομιλιών αποθηκεύεται επίσης.

Μπορείτε να στείλετε το ιστορικό συνομιλιών μέσω του παραθύρου συνομιλίας και μπορείτε επίσης να το αποθηκεύσετε. Σε περίπτωση που προκύψει συγκεκριμένο αίτημα από τη συνομιλία, το ιστορικό συνομιλίας ή μια περίληψη αυτού, καθώς και τα προσωπικά δεδομένα που παρέχονται - συνήθως το όνομά σας και τουλάχιστον μία μέθοδος επικοινωνίας - θα δημιουργηθούν στη βάση δεδομένων πελατών μας και θα χρησιμοποιηθούν αποκλειστικά για την επεξεργασία του αιτήματός σας.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την προστασία δεδομένων μπορείτε να βρείτε στην πολιτική απορρήτου του παρόχου:

Η νομική βάση για αυτές τις εργασίες επεξεργασίας δεδομένων είναι το άρθρο. 6 παρ.1 ρήτρα 1 (β) του DSGVO.

5.   Άλλα cookies

Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί λειτουργίες της υπηρεσίας ανάλυσης διαδικτύου στο Google Analytics. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Τα Google Analytics χρησιμοποιούν cookies. Οι πληροφορίες που δημιουργούνται από το cookie σχετικά με τη χρήση αυτού του ιστότοπου από εσάς διαβιβάζονται συνήθως σε έναν διακομιστή της Google στις ΗΠΑ και αποθηκεύονται εκεί.

Ανωνυμοποίηση IP

Έχουμε ενεργοποιήσει τη λειτουργία ανωνυμοποίησης IP σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτό θα περικόψει τη διεύθυνση IP της Google εντός των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε άλλα κράτη που είναι συμβαλλόμενα μέρη της Συμφωνίας για τον Ευρωπαϊκό Οικονομικό Χώρο, προτού σταλεί στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις η πλήρης διεύθυνση IP θα μεταφερθεί σε έναν διακομιστή Google στις ΗΠΑ και θα κατατμηθεί εκεί. Εκ μέρους του διαχειριστή αυτού του ιστότοπου, η Google θα χρησιμοποιήσει αυτές τις πληροφορίες για να αξιολογήσει τη χρήση του ιστότοπου από εσάς, να συντάξει αναφορές σχετικά με τη δραστηριότητα του ιστότοπου και να παρέχει περαιτέρω υπηρεσίες στον χειριστή του ιστότοπου σχετικά με τη χρήση του ιστότοπου και τη χρήση του Διαδικτύου. Η διεύθυνση IP που παρέχεται από το πρόγραμμα περιήγησής σας ως μέρος του Google Analytics δεν θα συγχωνευθεί με άλλα δεδομένα της Google.

Δημογραφικά χαρακτηριστικά στο Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τη λειτουργία «δημογραφικά στοιχεία και ενδιαφέροντα» του Google Analytics. Αυτό επιτρέπει τη δημιουργία αναφορών που περιέχουν πληροφορίες σχετικά με την ηλικία, το φύλο και τα ενδιαφέροντα των επισκεπτών στον ιστότοπο. Αυτά τα δεδομένα προέρχονται από διαφημίσεις Google με βάση τα ενδιαφέροντα των χρηστών και δεδομένα επισκεπτών από τρίτους παρόχους. Αυτά τα δεδομένα δεν μπορούν να συσχετιστούν με ένα συγκεκριμένο άτομο.

Μπορείτε να απενεργοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία ανά πάσα στιγμή μέσω των ρυθμίσεων διαφημίσεων στον λογαριασμό σας Google ή γενικά να αποτρέψετε τη συλλογή των δεδομένων σας από το Google Analytics, όπως περιγράφεται στην ενότητα Εξαίρεσης συλλογής δεδομένων Google

Επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google Analytics

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί τις λειτουργίες του επαναληπτικού μάρκετινγκ του Google Analytics σε συνδυασμό με τις λειτουργίες μεταξύ συσκευών του Google Ads και του Google DoubleClick.

Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Αυτή η δυνατότητα επιτρέπει στις ομάδες-στόχους διαφημίσεων που δημιουργούνται με το επαναληπτικό μάρκετινγκ του Google Analytics να συνδέονται με τις λειτουργίες μεταξύ συσκευών του Google Ads και του Google DoubleClick. Με αυτόν τον τρόπο, στοχευμένα διαφημιστικά μηνύματα που σχετίζονται με τα ενδιαφέροντά σας, τα οποία έχουν εξατομικευτεί για εσάς με βάση την προηγούμενη συμπεριφορά χρήσης και περιήγησής σας σε μια συγκεκριμένη συσκευή (π.χ. κινητό τηλέφωνο), μπορούν επίσης να εμφανίζονται σε άλλη συσκευή σας (π.χ. tablet ή υπολογιστή ).

Εάν έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας σε αυτό, η Google θα συνδέσει το ιστορικό περιήγησης στον ιστό και τις εφαρμογές σας με τον Google λογαριασμό σας για αυτόν τον σκοπό. Έτσι, τα ίδια εξατομικευμένα διαφημιστικά μηνύματα μπορούν να αναρτηθούν σε οποιαδήποτε συσκευή στην οποία συνδέεστε με τον Google λογαριασμό σας.

Για να υποστηρίξει αυτήν τη δυνατότητα, το Google Analytics συλλέγει αναγνωριστικά χρήστη που έχουν πιστοποιηθεί από την Google και συνδέονται προσωρινά με τα δεδομένα μας στο Google Analytics για να ορίσει και να δημιουργήσει ομάδες-στόχους για διαφημίσεις μεταξύ συσκευών.

Μπορείτε να εξαιρεθείτε μόνιμα από το επαναληπτικό μάρκετινγκ/στόχευση μεταξύ συσκευών απενεργοποιώντας την εξατομικευμένη διαφήμιση – απλώς ακολουθήστε αυτόν τον

σύνδεσμο: https://www.google.com/settings/ads/onweb/.

Google Ads και παρακολούθηση μετατροπών Google

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί Google Ads. Το Google Ads είναι ένα διαδικτυακό διαφημιστικό πρόγραμμα. Ο πάροχος είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ireland.

Ως μέρος της υπηρεσίας Google Ads χρησιμοποιούμε την παρακολούθηση μετατροπών. Όταν κάνετε κλικ σε μια διαφήμιση που τοποθετείται από την Google, εγκαθίσταται ένα cookie για παρακολούθηση μετατροπών. Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου που τοποθετεί ο διαδικτυακός φυλλομετρητής στον υπολογιστή του χρήστη. Αυτά τα cookies χάνουν την ισχύ τους μετά από 30 ημέρες και δεν χρησιμοποιούνται για την αναγνώριση μεμονωμένων χρηστών. Εάν ένας χρήστης επισκεφτεί ορισμένες σελίδες αυτού του ιστότοπου και το cookie δεν έχει λήξει ακόμη, τόσο η Google όσο και εμείς μπορούμε να δούμε ότι ο χρήστης έχει κάνει κλικ στη διαφήμιση και έχει ανακατευθυνθεί σε αυτήν τη σελίδα.

Κάθε πελάτης του Google Ads λαμβάνει ένα διαφορετικό cookie. Δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση των cookies μέσω των ιστότοπων που ανήκουν σε πελάτες του Google Ads. Οι πληροφορίες που συλλέγονται χρησιμοποιώντας το cookie μετατροπών χρησιμοποιούνται για τη δημιουργία στατιστικών στοιχείων μετατροπών για πελάτες του Google Ads που έχουν επιλέξει την παρακολούθηση μετατροπών. Οι πελάτες ενημερώνονται για τον συνολικό αριθμό των χρηστών που έκαναν κλικ στη διαφήμισή τους και ανακατευθύνθηκαν σε μια σελίδα με ετικέτα

παρακολούθησης μετατροπών. Ωστόσο, δεν θα λάβουν πληροφορίες που προσδιορίζουν μεμονωμένους χρήστες. Εάν δεν επιθυμείτε να συμμετάσχετε σε αυτήν την παρακολούθηση μετατροπών, είναι εύκολο να εξαιρεθείτε απενεργοποιώντας το cookie παρακολούθησης μετατροπών Google μέσω του προγράμματος περιήγησής σας στο Διαδίκτυο στις Ρυθμίσεις χρήστη. Με αυτόν τον τρόπο, δεν θα συμπεριληφθείτε στα στατιστικά στοιχεία παρακολούθησης μετατροπών.

Εξαίρεση από τη συλλογή δεδομένων Google

Μπορείτε να εμποδίσετε το Google Analytics να συλλέξει τα δεδομένα σας κάνοντας κλικ στον παρακάτω σύνδεσμο. Έχει οριστεί ένα cookie εξαίρεσης που εμποδίζει τη συλλογή των δεδομένων σας όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο στο μέλλον: Disable Google Analytics.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το Google Analytics χειρίζεται τα δεδομένα χρήστη, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου της

Google: https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en.

YouTube

Αυτός ο ιστότοπος περιλαμβάνει βίντεο από τον ιστότοπο του YouTube. Ο διαχειριστής του ιστότοπου είναι η Google Ireland Limited («Google»), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ιρλανδία.

Όταν επισκέπτεστε έναν από τους ιστότοπούς μας που περιλαμβάνει ενσωματωμένο περιεχόμενο YouTube, δημιουργείται μια σύνδεση με τους διακομιστές του YouTube. Ο διακομιστής YouTube θα ενημερωθεί για τις σελίδες του ιστότοπού μας που έχετε επισκεφτεί.

Το YouTube μπορεί επίσης να αποθηκεύσει διάφορα cookies στη συσκευή σας. Αυτά τα cookies επιτρέπουν στο YouTube να λαμβάνει πληροφορίες σχετικά με τους επισκέπτες σε αυτόν τον ιστότοπο. Αυτές οι πληροφορίες χρησιμοποιούνται, μεταξύ άλλων, για τη συλλογή στατιστικών στοιχείων

βίντεο, τη βελτίωση της χρηστικότητας και την πρόληψη της απάτης. Τα cookies παραμένουν στη συσκευή σας μέχρι να τα διαγράψετε.

Εάν είστε συνδεδεμένοι στον λογαριασμό σας στο YouTube, επιτρέπετε στο YouTube να αντιστοιχίσει τη συμπεριφορά περιήγησής σας απευθείας στο προσωπικό σας προφίλ. Μπορείτε να το αποτρέψετε αν αποσυνδεθείτε από τον λογαριασμό σας στο YouTube.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο χειρισμού των δεδομένων χρήστη, ανατρέξτε στη δήλωση απορρήτου του YouTube στη διεύθυνση: https://policies.google.com/privacy?hl=en.

Η νομική βάση για την προαναφερθείσα επεξεργασία δεδομένων Google είναι η συγκατάθεσή σας σύμφωνα με το άρθρο. Παράγραφος 6 1 ρήτρα 1 στοιχείο α) του DSGVO.

ΣΤ: Υπηρεσίες ανάλυση διαδικτυακών δεδομένων

Χρησιμοποιούμε το Hotjar για να κατανοήσουμε καλύτερα τις ανάγκες των χρηστών μας και να βελτιστοποιήσουμε αυτήν την υπηρεσία και την εμπειρία. Το Hotjar είναι μια τεχνολογική υπηρεσία που μας βοηθά να κατανοήσουμε καλύτερα την εμπειρία των χρηστών μας (π.χ. πόσο χρόνο ξοδεύουν σε ποιες σελίδες, σε ποιους συνδέσμους επιλέγουν να κάνουν κλικ, τι κάνουν και τι δεν αρέσει στους χρήστες κ.λπ.) και αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να διατηρήσουμε την υπηρεσία μας με σχόλια χρηστών. Το Hotjar χρησιμοποιεί cookies και άλλες τεχνολογίες για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τη συμπεριφορά των χρηστών μας και τις συσκευές τους. Αυτό περιλαμβάνει τη διεύθυνση IP μιας συσκευής (που υποβλήθηκε σε επεξεργασία κατά τη διάρκεια της συνεδρίας σας και αποθηκεύτηκε σε μη αναγνωρισμένη μορφή), το μέγεθος οθόνης της συσκευής, τον τύπο συσκευής (μοναδικά αναγνωριστικά συσκευής), πληροφορίες προγράμματος περιήγησης, γεωγραφική τοποθεσία (μόνο χώρα) και την προτιμώμενη γλώσσα που χρησιμοποιείται για την εμφάνιση η ιστοσελίδα μας. Το Hotjar αποθηκεύει αυτές τις πληροφορίες για

λογαριασμό μας σε ένα ψευδώνυμο προφίλ χρήστη. Η Hotjar απαγορεύεται βάσει σύμβασης να πωλεί οποιοδήποτε από τα δεδομένα που συλλέγονται για λογαριασμό μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην ενότητα «σχετικά με το Hotjar» του ιστότοπου υποστήριξης της Hotjar.

Ε: Κατηγορίες αποδεκτών των δεδομένων σας

Όσον αφορά τη συλλογή δεδομένων από την Google Ireland Limited, αυτά τα δεδομένα ενδέχεται να μεταδοθούν στην Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, ΗΠΑ, μια εταιρεία πιστοποιημένη σύμφωνα με την «Ασπίδα ΕΕ-ΗΠΑ» για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Κατά τη χρήση του παρόχου ® tawk.to, τα δεδομένα που συλλέγονται θα διαβιβαστούν στην tawk.to Inc., 187 E Warm Springs Road, Suite B298, Λας Βέγκας, Νεβάδα 89119, ΗΠΑ, και θα αποθηκευτούν εκεί. Η tawk.to Inc. είναι πιστοποιημένη εταιρεία στο πλαίσιο της «Ασπίδας ΕΕ-ΗΠΑ» για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Επιπλέον, κατά την επεξεργασία των παραγγελιών πελατών, διαβιβάζουμε τα προσωπικά σας δεδομένα στους παρόχους υπηρεσιών που χρησιμοποιούμε, π.χ. για τη φιλοξενία αυτού του ιστότοπου.

Ζ: Διαβίβαση δεδομένων σε τρίτες χώρες

Στο βαθμό που τα δεδομένα διαβιβάζονται από την Google Ireland Limited στην Google LLC, 1600 Αμφιθέατρο Parkway, Mountain View, CA 94043, τα δεδομένα διαβιβάζονται στις ΗΠΑ.

Η Google LLC είναι μια πιστοποιημένη εταιρεία βάσει της «Ασπίδας ΕΕ- ΗΠΑ» για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Τα δεδομένα που συλλέγουμε σε σχέση με την υπηρεσία ® tawk.to αποθηκεύονται στον διακομιστή του παρόχου tawk.to Inc. στις Ηνωμένες Πολιτείες (ΗΠΑ). Η tawk.to Inc. είναι πιστοποιημένη εταιρεία στο πλαίσιο της «Ασπίδας ΕΕ-ΗΠΑ» για την προστασία της ιδιωτικότητας.

Εκτός από αυτό, δεν μεταφέρουμε τα προσωπικά σας δεδομένα σε τρίτες χώρες, δηλαδή σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ). Εάν αυτό είναι απαραίτητο, οι διαβιβάσεις δεδομένων τρίτων χωρών θα πραγματοποιούνται μόνο σύμφωνα με τις άλλες απαιτήσεις του άρθρου. 44 και τα επόμενα του DSGVO.

Η: Διάρκεια αποθήκευσης/κριτήρια για τη διάρκεια αποθήκευσης

Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα μέχρι τον σκοπό της επεξεργασίας των δεδομένων (ανατρέξτε → E: Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων) δεν εφαρμόζονται πλέον. Εάν είμαστε νομικά υποχρεωμένοι να αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα, αυτή η αποθήκευση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια της νομικής υποχρέωσης. Για εμπορικά έγγραφα, που περιλαμβάνουν βιβλία συναλλαγών και έγγραφα (συμπεριλαμβανομένων των τιμολογίων), αυτά μπορούν να αποθηκευτούν για έως και 10 χρόνια (§ 257 παρ. 4 του γερμανικού Εμπορικού Κώδικα).

Κατά περίπτωση, τα δεδομένα σας θα εξαιρεθούν από τις τρέχουσες λειτουργίες κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, εκτός εάν υπάρχει οποιοσδήποτε άλλος σκοπός επεξεργασίας.

Διαγράφουμε δεδομένα από τους αιτούντες για απασχόληση έξι μήνες μετά το τέλος της διαδικασίας αίτησης, με την προϋπόθεση ότι η αίτηση δεν καταλήξει σε πρόσληψη.

Τα δεδομένα που αποθηκεύονται σε σχέση με τη χρήση της υπηρεσίας ® tawk.to στην tawk.to Inc. στις ΗΠΑ, διαγράφονται το αργότερο μία εβδομάδα μετά τη συλλογή.

Θ: Δικαιώματα των υποκειμένων των δεδομένων

Δικαιώματα σύμφωνα με το άρθρο. 15–18, 20 του

DSGVO (Datenschutz-Grundverordnung)

Σε εύλογα χρονικά διαστήματα, έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πληροφορίες από εμάς σχετικά με τα προσωπικά δεδομένα που διατηρούμε για εσάς (άρθ. 15, DSGVO). Κατόπιν αιτήματος, θα σας παρέχουμε αντίγραφο των δεδομένων που αποτελούν το αντικείμενο της επεξεργασίας δεδομένων.

Επιπλέον, έχετε το δικαίωμα να μας ζητήσετε να διορθώσουμε τυχόν δεδομένα που διατηρούμε για εσάς που είναι εσφαλμένα (άρθρ. 16, DSGVO).

Έχετε επίσης το δικαίωμα να ζητήσετε να διαγράψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα (άρθ. 17, DSGVO). Είμαστε υποχρεωμένοι να διαγράψουμε τα δεδομένα σας εάν τα προσωπικά σας δεδομένα δεν απαιτούνται πλέον για τους σκοπούς για τους οποίους συλλέχθηκαν ή υποβλήθηκαν σε επεξεργασία, εάν έχετε αποσύρει τη συγκατάθεσή σας που είχατε προηγουμένως δώσει ή εάν τα δεδομένα έχουν συλλεχθεί ή χρησιμοποιηθεί παράνομα (μπορεί να ισχύουν άλλοι λόγοι).

Υπό ορισμένες προϋποθέσεις, έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων (άρθ. 18, DSGVO). Αυτό περιλαμβάνει το δικαίωμά σας να αμφισβητήσετε την ακρίβεια των προσωπικών σας δεδομένων. Υπό αυτές τις συνθήκες είμαστε υποχρεωμένοι να εξετάσουμε την ένστασή σας. Σε αυτήν την περίπτωση, τα δεδομένα σας δεν πρέπει να υποβληθούν σε περαιτέρω επεξεργασία από εμάς (με εξαίρεση την αποθήκευση) μέχρι να διευκρινιστεί το ζήτημα της ακρίβειας των στοιχείων.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε αντίγραφο των δεδομένων που μας έχετε παράσχει βάσει της συγκατάθεσής σας ή λόγω συμβατικής σχέσης μαζί μας. Αυτό θα παρασχεθεί σε μηχαναγνώσιμη μορφή σε εσάς ή – αν προτιμάτε – σε τρίτο μέρος (δικαίωμα φορητότητας δεδομένων, Άρθρο. 20, DSGVO).

Καμία συμβατική ή νομική υποχρέωση παροχής δεδομένων/συνέπειες της μη παροχής δεδομένων

Δεν είστε βάσει σύμβασης ή νομικά υποχρεωμένοι να μας παρέχετε τα προσωπικά σας δεδομένα. Λάβετε υπόψη σας, ωστόσο, ότι ενδέχεται να μην μπορείτε να συνάψετε συμβάσεις μαζί μας εάν δεν μας επιτρέπεται να επεξεργαστούμε τα δεδομένα που χρειαζόμαστε για τους αναφερόμενους σκοπούς (ανατρέξτε στο → E: Σκοποί επεξεργασίας δεδομένων).

Δικαίωμα ένστασης ανά πάσα στιγμή, σύμφωνα με το άρθρο 21, DSGVO

Εάν η επεξεργασία των δεδομένων σας από εμάς βασίζεται στην εκτέλεση μιας εργασίας που είναι προς το δημόσιο συμφέρον ή εάν πραγματοποιείται υπό την άσκηση δημόσιας εξουσίας (άρθρο 6 παράγραφος 1 ρήτρα 1 (ε) του DSGVO) ή εάν η επεξεργασία δεδομένων βασίζεται σε έννομα συμφέροντα εκ μέρους μας, έχετε το δικαίωμα να αντιταχθείτε ανά πάσα στιγμή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων, για λόγους που προκύπτουν από την ιδιαίτερη κατάστασή σας. Στη συνέχεια, θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας, εκτός εάν μπορέσουμε να αποδείξουμε επιτακτικούς νόμιμους λόγους επεξεργασίας που υπερισχύει των συμφερόντων σας για τον τερματισμό της επεξεργασίας.

Μπορείτε να προβάλετε αντιρρήσεις στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων για τους σκοπούς του άμεσου μάρκετινγκ ανά πάσα στιγμή, χωρίς κανέναν περιορισμό.

Δικαίωμα ανάκλησης της συγκατάθεσης ανά πάσα στιγμή

Εάν η επεξεργασία δεδομένων που πραγματοποιείται από εμάς βασίζεται στη συγκατάθεσή σας, έχετε το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Η νομιμότητα της επεξεργασίας που πραγματοποιείται βάσει της συγκατάθεσής σας μέχρι τη στιγμή της απόσυρσής της παραμένει ανεπηρέαστη από την ανάκληση της συγκατάθεσης.

Δικαίωμα καταγγελίας σε εποπτική αρχή

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στην εποπτική αρχή που είναι υπεύθυνη για την εταιρεία μας στην ακόλουθη διεύθυνση:

Κρατικός Επίτροπος για την Προστασία Δεδομένων, Βόρεια Ρηνανία- Βεστφαλία

Kavalleriestraße 2–4

40213 Düsseldorf

Γερμανία

---

Κατάσταση τον: Απρίλιο 2020

Επικοινωνήστε μαζί μας