Η Φιλοσοφία Μας

Υπευθυνότητα και Αξιοπιστία

Με κάθε μεταφορά αναλαμβάνουμε μια σημαντική ευθύνη, από τη στιγμή που μας εμπιστεύεστε τη ζωή των αγαπημένων σας. Γι’ αυτό κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας ώστε οι ασθενείς μας και οι άνθρωποί τους να κοιμούνται ήσυχοι τα βράδια, αφού ξέρουν ότι έχουν εμάς στο πλευρό τους. Η ευθύνη αυτή βέβαια επεκτείνεται και εσωτερικά στην εταιρεία μας, αφού καθημερινά αναλαμβάνουμε και την ευθύνη για τους εργαζομένους μας και τις οικογένειές τους, τους συνεργάτες μας και το περιβάλλον.

Συνεχής στόχος μας είναι να ανταποκρινόμαστε σε αυτήν την ευθύνη και στις απαιτήσεις των πελατών μας. Στις κρίσιμες στιγμές, στις οποίες συχνά βρίσκονται οι ασθενείς μας, χρειάζεται αξιοπιστία και αναλυτική σκέψη. Εξού και είμαστε υπερήφανοι κάτοχοι του Προτύπου Ποιότητας ISO 900, πάνω στις αξιώσεις του οποίου βασίζουμε την ποιότητα των υπηρεσιών μας.

Ειλικρίνεια και Ακεραιότητα

Η εμπιστοσύνη κερδίζεται μόνο με ειλικρίνεια και ακεραιότητα. Γνωρίζουμε ότι οι πελάτες μας συχνά βρίσκονται σε εξουθενωτικές, σωματικά και ψυχικά, καταστάσεις, γι’ αυτό η νοοτροπία μας βασίζεται στην ειλικρινή επικοινωνία. Δεν ωραιοποιούμε τα πράγματα και δεν υποσχόμαστε τίποτα που δεν μπορούμε να κάνουμε. Θεωρούμε ότι η δυνατότητα να πεις “όχι”, όπου αυτό είναι απαραίτητο, είναι προτέρημα, όταν πρόκειται για θέματα ασθενειών. Ακολουθούμε τους παρακάτω κανόνες επικοινωνίας:

  • Κρατάμε το λόγο μας.
  • Η επικοινωνία παραμένει ανοιχτή και ειλικρινής.
  • Οι τιμές μας είναι ξεκάθαρες, χωρίς ψιλά γράμματα και λανθάνοντα κόστη.
  • Προσφέρουμε μόνο υπηρεσίες τις οποίες θα προτιμούσαμε και εμείς οι ίδιοι για εμάς ή τα κοντινά μας πρόσωπα.

Ισότητα και Πολυπολιτισμικότητα

Κάθε ασθενής για εμάς αξίζει τη βέλτιστη δυνατή φροντίδα. Για εμάς αυτό είναι αυτονόητο. Γι’ αυτό ισχύουν για όλους τους ασθενείς μας τα υψηλότερα στάνταρ, ανεξαρτήτως καταγωγής, θρησκείας, πολιτικών πεποιθήσεων ή φύλου.

Ακριβώς με τον ίδιο τρόπο αντιμετωπίζουμε και όλους τους συνεργάτες μας, προωθώντας ένα κλίμα ισότητας στην εταιρεία μας. Είμαστε πεπεισμένοι ότι κάθε μέλος της διεθνούς ομάδας μας μπορεί να αποκομίσει κάτι από την πολυπολιτισμική μας ομάδα και από τους συναδέλφους του. Φυσικά αυτό συμβάλλει δραστικά και στην καλύτερη επικοινωνία με τον πελάτη σε κάθε αεροδιακομιδή και στη διεξαγωγή μιας αεροδιακομιδής πλήρως προσαρμοσμένης στις ανάγκες σας ανεξαρτήτως προορισμού.

Επικοινωνήστε μαζί μας