Επείγουσα Αεροδιακομιδή

Χρησιμοποιούμε αεροασθενοφόρα και ελικόπτερα διάσωσης για διάφορες αποστολές. Συνήθως μεταφέρουμε ασθενείς με ιατρική συνοδεία από το εξωτερικό στη χώρα καταγωγής ή διαμονής τους, ή σε μια κλινική. Για εμάς δεν έχει καμία σημασία αν πρέπει να μεταφέρουμε τον ασθενή μέσα σε ασθενοφόρο-τζετ από άλλη ήπειρο στην Ευρώπη ή αν πρόκειται για μια σύντομη, εγχώρια μεταφορά ασθενή. Κατά κύριο λόγο μπορούμε να σας ετοιμάσουμε ένα κατάλληλο αεροασθενοφόρο ή ένα κατάλληλα εξοπλισμένο ελικόπτερο εντός ολίγων μόλις ωρών. Στον τομέα των ιατρικών μεταφορών προσφέρουμε και ασθενοφόρα-τζετ για χρονικά κρίσιμες μεταφορές οργάνων, δωρεών αίματος ή φαρμάκων. Παρακάτω θα βρείτε περαιτέρω πληροφορίες για τους συνηθέστερους τρόπους χρήσης των αεροασθενοφόρων και των ελικοπτέρων διάσωσης.