Ασφάλεια

Η ασφάλεια των ασθενών μας ανά πάσα στιγμή αποτελεί για εμάς βασική προτεραιότητα. Εξού και διατίθεται έμπειρο ιατρικό προσωπικό και υπερσύγχρονος ιατρικός εξοπλισμός με κάθε αεροασθενοφόρο και ελικόπτερο. Αποδίδουμε πρωταρχική σημασία στην συνέπεια όσον αφορά θέματα συντήρησης και χρονοδιαγραμμάτων επαναξιολογήσεων. Οι αεροπορικές μεταφορές εν γένει ρυθμίζονται από αυστηρότατα πρωτόκολλα ασφαλείας παγκόσμιας εμβέλειας και η προαναφερθείσα συνέπειά μας διασφαλίζει την σταθερά άριστη κατάσταση του ιατρικού μας στόλου. Φυσικά προβαίνουμε και σε επιπλέον τακτικούς ελέγχους εκτός των προβλεπόμενων για να παρέχουμε τον ύψιστο βαθμό ασφαλείας σε όλους τους εμπλεκόμενους.

ISO 9001


Bureau Veritas ISO 9001

Όμως δεν διέπεται μόνο η διεξαγωγή των αεροδιακομιδών από τα αυστηρότερα στάνταρ. Και η οργάνωση ρυθμίζεται βάσει απαιτητικών πρωτοκόλλων. Συγκεκριμένα, όλες οι πτήσεις διοργανώνονται από τα κεντρικά μας στο Βούπερταλ της Γερμανίας και φέρουν «γερμανική σφραγίδα» και φυσικά την ποιότητα που εγγυάται αυτή. Για τη διασφάλιση της απόλυτης ασφάλειας των ασθενών, κάθε επιμέρους κομμάτι της οργάνωσης ρυθμίζεται από τα πρότυπα του πιστοποιητικού ISO-Norm 9001 του οργανισμού TÜV και το Bureau Veritas.

Flight Safety Foundation Member

Επιπλέον συνεργαζόμαστε με το Flight Safety Foundation και στηρίζουμε το διεθνή αγώνα τους για ασφάλεια στην αεροπλοΐα. Το έργο του ιδρύματος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων την προώθηση τεχνικών καινοτομιών, την διεξαγωγή ερευνών και την εκπόνηση κατευθυντήριων γραμμών. Όλα αυτά τα μέτρα στοχεύουν στην αποφυγή ατυχημάτων, άρα και στην προαγωγή της ασφάλειας στην αεροπλοΐα – ένα πρόβλημα, την επίλυση του οποίου στηρίζει 100% και τη Medical Air Service Hellas. Περισσότερα από 1.000 μέλη από 150 χώρες συμβάλλουν στη δουλειά του ιδρύματος με τα προσωπικά τους πολιτικά, πολιτισμικά και οικονομικά βιώματα και μάχονται για καλύτερες συνθήκες στις αερομεταφορές. Είναι αυτονόητο, λοιπόν, ότι η δουλειά του ιδρύματος είναι μεγίστης σημασίας παγκοσμίως.

Επικοινωνήστε μαζί μας